Računalniške mreže

Računalnike in naprave povežemo v mrežo in s tem omogočimo skupno rabo datotek, tiskalnikov in drugih naprav.

  • povezava računalnikov v mrežo
  • nastavitve skupne rabe datotek
  • povezava tiskalnikov in naprav v mrežo
  • postavitev celotne mreže
  • zaščita mrež pred vdori